Sjukdomar

Vaccination

2009-02-12 00:51 #0 av: AnneN

Det finns många sjukdomar våra hundar kan råka ut för. Om du vaccinerar din hund så kan många av dessa sjukdomar förebygas helt. I denna artikel tar vi upp de vanligaste sjukdomarna som det vaccineras mot här i Sverige och även hur ofta och när du bör vaccinera.

 

 

Valpsjuka

Valpsjuka är en mycket allvarlig, ibland dödlig virusinfektion som orsakar bland annat feber, luftvägsinfektion och kramper.
Tack vare goda vaccinationsvanor så är sjukdomen ovanlig i Sverige men dock vanligt förekommande i övriga Europa.

Smittsam leversjuka (HCC)

HCC orsakas av ett virus som finns över hela Europa men som sällan orsakar sjukdom i Sverige tack vare utbredd vaccination.
Viruset kan bland annat ge diarré, buksmärtor och hög feber.

Hundpest (Parvo)

Parvovirus eller hundpest är en sjukdom som främst kännetecknas av hög feber, kräkningar och blodig diarré.
Viruset är vanligt förekommande i hela Europa, men sjukdomsfrekvensen är låg tack vare utbredd vaccination.

Kennelhosta (parainfluensa)

Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för ett antal olika virus som orsakar hosta.
Ofta får hunden en febertopp följd av akuta hostattacker.
Man kan bara vaccinera mot den del av kennelhostan som utgörs av parainfluensaviruset. Vaccinet ger dock inte fullständigt skydd mot parainfluensa, men symtomen blir betydligt lindrigare än för ovaccinerade hundar.

Grundvaccination

En vaccination fr.o.m. 12-13 veckors ålder mot valpsjuka, HCC, parvovirus och reduktion av kliniska symtom orsakade av parainfluensavirus.
Då tidigare vaccinationsskydd av valpar eftersträvas, ges en första vaccination fr.o.m. 7 veckors ålder följd av en andra
vaccination enligt ovan.
Hunden bör ej utsättas för smitta på 14 dagar efter den första vaccinationen.

Revaccination

En skyddande immunitet mot valpsjuka, hepatit och parvovirus bibehålls därefter genom revaccination när hunden fyllt ett år och sedan med ca 2 års intervall.

Mot sjukdom orsakad av infektion med hundens parainfluensavirus bör årlig revaccination ske om ett skydd ska upprätthållas.
Det rekommenderas att man vaccinerar mot parainfluensa årligen om hunden vistas i hundrika miljöer eller om det går kennelhosta i det område man bor.

Rabies

Rabies är en allvarlig virussjukdom som kan drabba alla varmblodiga varelser inklusive människan.
I Europa är endast Sverige, Norge, Irland och Storbritannien klassade som fria från rabies. Beteenderubbningar såsom aggressivitet och skygghet är de tidigaste tecknen. Så småningom utvecklas förlamningar och rörelsestörningar som kan följas av krampanfall innan djuret dör.
När väl symtom utvecklats är sjukdomen dödlig.
Tiden mellan smittotillfälle och uppvisande av symtom kan variera från några veckor till flera månader.

Grundvaccination

Efter 12 veckors ålder ges två vaccinationer med 3-4 veckors mellanrum.
För att säkerställa att hunden bildat antikroppar tas ett blodprov 120 dagar efter den andra vaccinationen.

Revaccination

Rabiesvaccination enligt svenska regler görs med 3 års (max 1095 dagars) intervall.
Observera att olika länder kan ha olika regler. Det är därför viktigt att själv kontrollera regler, som gäller i det land man ska besöka.

Leptospiros

Leptospiros förekommer i princip i hela världen men i Sverige anses den vara ovanlig.
För hundar som skall resa till Europa, med undantag från Finland, Norge och Danmark och vistas i skog och mark, i hundrika miljöer eller i lantbruksmiljö rekommenderas vaccination.
Sjukdomen kan överföras från hund till människa och sprids bland annat genom gnagare och hundens urin.
Symtombild av grad av sjukdomen kan variera kraftigt. Hunden kan drabbas av lever- och/eller njurskador och vanliga symtom är feber, anorexi, kräkningar, ökad blödningstendens, grå avföring, muskelsmärtor mm.

Grundvaccination

Grundvaccinering består av två vaccineringar med 3-4 veckors intervall.
Den andra vaccineringen bör ges 1-3 månader före utresa.

Revaccination

För hundar som reser mindre än en gång per år upprepas denna procedur inför varje resa.
Hundar som reser regelbundet eller vistas längre tider utomlands rekommenderas en tredje vaccination 6 månader efter grundvaccineringen och därefter regelbundet med högs ett års intervall. Vid regelbundna resor under en viss säsong planeras revaccination så att den sker högst 3 månader före utresa.

 

Vaccination

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-02-13 01:05 #1 av: Cerrolyn

Ska man ha fullgott skydd mot kennelhosta så gäller det att vaccinera varje år. Det är vad jag har fått höra och det så sent som för ett år sedan. Särskilt om hunden rör sig ofta bland andra hundar som på t ex tävlingar av alla slag.

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2009-02-13 01:29 #2 av: AnneN

#1 det står ju så i artikeln

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-02-13 19:44 #3 av: Cerrolyn

#2

Skäms Då var jag blind...

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2009-02-14 03:41 #4 av: TinaH

*host* Anne, inget ovanligt att Unka har lite nersatt syn, ,mellan varvenTungan ute

 Mvh TinaH
~ Sajtvärd på: retriever.ifokus.se ~


 

Anmäl
2009-02-18 15:00 #5 av: HarrietKiara

och sedan med ca 2 års intervall. Jag tolkar det också som vartannat år och inte varje men jag vet att det ska vara varje.

__________________________________________________________________

Love my Kelpie!

Anmäl
2009-02-18 16:57 #6 av: AnneN

#5 "Mot sjukdom orsakad av infektion med hundens parainfluensavirus bör årlig revaccination ske om ett skydd ska upprätthållas.
Det rekommenderas att man vaccinerar mot parainfluensa årligen om hunden vistas i hundrika miljöer eller om det går kennelhosta i det område man bor."

Detta står i artikeln.

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl