Övrigt

Utställning

2009-02-13 03:39 #0 av: AnneN

För den ovane så kan utställning och allt runt om detta te sig som ett enda virrvarr av konstiga regler och svåra termer. Förhoppningsvis ska denna artikel kunna hjälpa dig som är nybörjare i "utställningssvängen" en bit på vägen.

Vilka typer av utställningar finns och vad är skillnaden?

Det finns fyra typer av utställningar:

 1. Officiella utställningar
 2. Inofficiella utställningar
 3. Nationella utställningar
 4. Internationella utställningar

Skillnaden mellan inofficiell utställning och officiell utställning är att resultaten från en officiell utställning registreras centralt hos SKK (Svenska Kennelklubben) och därmed finns tillgängliga för allmänheten, resultaten från en inofficiell utställning registreras ingenstans. Den klubb som vill arrangera en officiell utställning måste dessutom ansöka om tillstånd hos specialklubben eller SKK. Den arrangerande klubben kan bara ha en officiell utställning för alla raser som lyder under klubbens rasansvar, tex kan Labradorklubben endast annordna en officiell utställning för labradorer. Det är bara på officiella utställningar som du kan erövra certifikat (cert) eller CK (championkvalité).

Skillnaden mellan nationell utställning och internationell utställning är att på den nationella utställningen kan du erhålla cert (som så småningom kan leda till ett nationellt championat) och på den internationella utställningen kan du förutom cert även erhålla ett internationellt certifikat (CACIB) som så småningom kan ge din hund ett internationellt championat. Man kan dock inte tävla om CACIB innan hunden fyllt 15 månader.

Hur vet jag när det är en utställning?

De flesta arrangörer brukar annonsera i SKK´s medlemstidning Hundsport eller i specialklubbens-/rasklubbens medlemstidning. Du kan även hitta utställningar på SKK´s hemsida och på rasklubbens eller specialklubbens hemsida.

Glöm inte bort att för att få ställaut på SKK´s officiella utställningar måste du vara medlem i SKK.

Hur anmäler jag min hund till utställningen?

Kolla först att du är medlem i den arrangerande klubben eftersom medlemskap är obligatoriskt för att få delta, undantaget är om du anmäler till valpklass eller inofficiell utställning.

I de flesta utställnings-PM står det vilken typ av blankett du ska använda vid anmälan och hur inbetalningen ska ske.

Det kan också vara bra om du läser igenom SKK´s tävlingsbestämmelser innan utställningen för som utställare är du skyldig att känna till bestämmelserna, i dessa finns även specialbestämmelser för de olika raserna angivna.

5-14 dagar innan utställningen får du hemskickat ett PM tillsammans med en nummerlapp. På PM:et står det bland annat vilken tid veterinärbesiktningen är, vilken utställningsring din hund ska bedömas i, hur många hundar som ska bedömas i samma ring och eventuellt en vägbeskrivning till utställningsplatsen.

På utställningsdagen

Se till att packa allt du behöver ha med dig senast kvällen innan utställningen och tänk igenom vad du behöver ha med dig. Är det utställning utomhus kan det vara bra att ha kläder som tål både regn, vind och sol.

På de flesta utställningar finns det någon form av servering (oftast varmkorv med bröd), men det kan vara trevligt att ha med sig några smörgåsar eller annat gott att äta under dagen.

00000006.jpgHa på dig lämpliga kläder. Du som ställerut hunden ska utgöra en diskret bakgrund och det är bra att ha kläder som inte drar domarens uppmärksamhet från hunden, undvik tex långa, fladdrande kjolar eller rockar när du ska vara utomhus, har du en svart eller mörk hund så tänk på att inte ha mörka byxor/kjolar eftersom att hunden då smälterihop med dina kläder vilket stör helhetsuttrycket på hunden. Tänk även på att ha bekväma skor som går bra att röra sig i och som du inte riskerar att halka med.

Hunden ska vara ordentligt förberedd, bada inte hunden dagen innan utan gärna en vecka innan utställningen och se till att kamma ur pälsen ordentligt (speciellt under fällningsperioder), ska hunden trimmas så bör det göras åtminstone några dagar före utställningen.

Då du väl är framme vid utställningsområdet se då till att du först rastar din hund ordentligt, gå sedan till veterinärbesiktningen (glöm inte ta med nummerlapp, utställnings-PM, vaccinationsintyg, stamtavla/registreringsbevis och givetvis hunden). Då ni är klara där så tar ni eran packning och väljer ut en bra plats, förslagsvis nära den ring du ska ställa i senare så att du kan hålla koll på vad som händer inne i ringen även under tiden som din hund inte är där. Köp gärna en katalog för att lättare kunna hålla reda på vilka hundar som är före er och hur många det är kvar innan ni ska in i ringen.

Rasta hunden igen i god tid innan det är dags för er att kliva in i ringen! Behöver hunden kammas igenom? Se då till att även det görs i god tid innan det blir er tur.

Väl inne i ringen så slappna av och andas(!) detta är inte på liv och död, du och din hund ska ha en trevlig stund tillsammans. Domare och ringsekreterare brukar vara väldigt förstående och hjälpsamma, undrar du över något så fråga. De talar om när du ska springa runt, hur du ska springa (runt i en cirkel, halvcirkel eller fram och tillbaka) och vart de vill att du ska ställaupp din hund, än en gång om du är osäker så fråga.

När din hund har bedömts i ringen, försäkra dig om att du verkligen vet om du är klar för dagen eller om du ska in och tävla fler gånger, tex om BIR (Bäst I Rasen) eller någon final.

Glöm inte att oavsett vilket resultat din hund får på utställningen så är det samma hund som åker med dig hem som då du åkte dit på morgonen!

Lista över saker som är bra att ha med sig till utställningen

 • Hunden
 • Dig själv
 • Glatt humör och tålamod
 • Stamtavla
 • Giltigt vaccinationsintyg
 • Vanligt koppel + halsband
 • Utställningskoppel + halsband
 • Vatten + skål
 • ev bur med burskynke (enl. djurskyddslagen måste buren vara täckt på minst 2 sidor)
 • Mycket hundgodis (extra gott, helst torkad lever som du gör hemma eller något annat din hund tycker extra mycket om)
 • Kammar/borstar
 • Sämskskinn
 • Något att sitta på
 • Hundpläd/filt
 • Bajspåsar
 • Är utställningen utomhus så bör du ha med något som ger skugga till både dig och hunden
 • Nummerlapp
 • Utställnings PM
 • Nummerlappshållare/säkerhetsnål
 • Matsäck till dig (oftast finns det varmkorv man kan köpa på plats men det kan vara bra att ha med egen mat)
 • Pengar (finns oftast massa kul saker att köpa)
 • Förstahjälpenkit
 • Mat till hunden
 • Kameran

Regler för bedömning och bedömningsordning

Hanar och tikar bedöms var för sig.

Kompletta regler finns i SKK´s tävlingsbestämmelser.

Kvalitetsbedömning

Detta innebär att hunden bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandarden, detta sker utan jämförelse med de andra deltagarna och flera av hundarna kan tilldelas samma kvalitetspris.

I klasser med kvalitetsbedömning förekommer dessa priser:

1:a pris - En typisk, huvudsakligen korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att hunden kan sägas vara ett mycket bra avelsresultat.

2:a pris - Hunden är god i typ och byggnad, exteriöra fel är inte mer framträdande än att den kan sägas vara ett bra avelsresultat.

3:e pris - En hund som i typ är godtagbar, vars exteriöra fel inte är allvarligare än att hunden kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat.

0 pris - Ska tilldelas hund som:

 • Är exteriört otypisk eller har fel som är diskvalificerande enligt rasens standard.
 • Har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet.
 • Är kryptochid
 • Visar aggressivitet eller under bedömning avvisar kontakt genom tydligt flyktbeteende. Andra avvikelser i hundens mentalitet ska bedömas utifrån rasstandarden. Orsak till 0 pris ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

Kan ej prisbelönas (KEP)

Hund som är i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en uppfattning om dess kvalitet kan i vissa fall tilldelas omdömet KEP, tex om hunden uppenbart inte är van vid koppel eller visas i dålig kondition. Det kan även vara en hund som är nytrimmad och domaren inte kan bedöma pälskvaliten eller hundar som haltar.

Konkurrensbedömning

Denna bedömning innebär att hundarna placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a, 4:a och reserv (R).

I valpklass, championklass och veteranklass förekommer även 0 pris och KEP.

I klasser med konkurrensbedömning förekommer dessa priser:

Hederspris (Hp) - En lovande valp, junior eller unghund eller en särskilt väl bevarad veteranhund. I avels- eller uppfödarklass ges Hp till grupper med enhetlig och utmärkt kvalitet.

Certifikatkvalitet (Ck) - Kan tilldelas hund som är av utmärkt typ.

Klassindelning

OBS! En hund får på en och samma utställning endast anmälas till en klass. Undantag för avels- och uppfödarklass.

Valpklass 6-9 månader

Denna klass är obligatorisk för hund som fyllt 6månader men ej 9 månader. I valpklass används endast konkurrensbedömning. Bästa valp med Hp går vidare till finalen för dagens bästa valp.

00000004.jpg

Juniorklass 9-15 månader

Den här klassen är öppen för hundar som uppnått 9 månaders ålder men ej fyllt 15 månader. I juniorklassen tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas 1:a pris går vidare till tävling i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass

Obligatorisk klass för hund som vid samma utställning tilldelats 1:a pris i juniorklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Hund som tilldelas Ck går vidare för att tävla i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass.

Unghundsklass 15-24 månader

Unghundsklassen är öppen för hundar som fyllt 15 månader men ej hunnit fylla 24 månader. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas 1:a pris ska tävla vidare i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass

Obligatorisk klass för hund som vid samma utställning tilldelats 1:a pris i unghundsklass. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Hund som tilldelas Ck går vidare för att tävla i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass.

Jaktklass

Här kan hund som uppnått 9 månaders ålder delta. I jaktklass tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelas 1:a pris går vidare till tävling i jaktkonkurrensklass.

Jaktkonkurrensklass

Obligatorisk för hund som på samma utställning tilldelats 1:a pris i jaktklass. Här tillämpas konkurrensbedömning. Hund som tilldelas Ck ska tävla vidare i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass.

Öppen klass 24 månader - 7 år

Denna klass är öppen för hundar som fyllt 24 månader. Här tillämpas kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats 1:a pris ska tävla vidare i öppen klass konkurrens.

IMG_1080 klippt.jpg

Öppen klass konkurrens

Obligatorisk klass för hund som vid samma utställning tilldelats 1:a pris i öppen klass. Här tillämpas konkurrensbedömning. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass.

Championklass

Championklass är öppen för de hundar som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat. I denna klass tillämpas konkurrensbedömning. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass.

IMG_1099.jpg

Veteranklass från 7 år

Veteranklass är öppen för hundar som fyllt 7 år. Här tillämpas konkurrensbedömning. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass.

Bästa hanhundsklass och bästa tikklass

Dessa klasser är obligatoriska för hanhund respektive tik som vid samma utställning tilldelats Ck. Här tillämpas konkurrensbedömning. Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om Bäst I Rasen (BIR) och Bäst I Motsatt Kön (BIM).

CACIB (Certificat d'Aptitude au Championat International de Beauté)

På internationella  utställningar tävlar hanhund och tik, var för sig, om internationellt utställningscertifikat, dvs CACIB och R-CACIB (reserv-CACIB)

Förhindrad att tävla om CACIB är hund som:

 • Inte uppnått 15 månaders ålder
 • Tävlar i veteranklass
 • Erhållit och av FCI fått bekräftat titeln Internationell utställningschampion
 • Hund vars stamtavla ej innehåller minst tre generationer registrerade föräldradjur

Det är upp till utställaren att meddela ringsekreteraren om hunden ej är berättigad att tävla om CACIB.

BIR BIM Valp

Bäst I Rasen (BIR) och Bäst I Motsatt Kön (BIM)

Obligatorisk klass för bästa hanhund respektive bästa tik från bästa hanhundsklass respektive bästa tikklass. I den här klassen utses BIR och BIM. Hund som tilldelas BIR går vidare till tävling för Bäst i Gruppen (BIG), där tävlar de mot andra BIR-hundar från samma rasgrupp.

Avelsklass

Denna klass är öppen för:

 • Hanhund som tävlar med en grupp på minst fyra avkommor undan minst två tikar.
 • Tik som tävlar med en grupp på minst fyra avkommor.

Avelshanen respektive avelstiken ska delta i avelsklassen och presenteras tillsammans med gruppen. Avelshanen/tiken ska vid tidigare utställning tilldelats lägst 3:e pris vid kvalitetsbedömning. Alla hundar i gruppen ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får då inte ha tilldelats 0 pris eller KEP.

En och samma avelshane/tik får delta med endast en avelsgrupp.

I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning med graderad prissättning. Det som är avgörande är gruppens genomsnittliga kvalitet i fråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck.

Bästa avelsgrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödarklass

Denna klass är öppen för en grupp på fyra hundar av samma ras uppfödda av en och samma uppfödare. En och samma uppfödare får delta med endast en grupp av samma ras. Alla hundar som ingår i gruppen ska vid samma utställning vara bedömda i officiell klass och får då inte ha tilldelats 0 pris eller KEP. I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning med graderad prissättning. Det som är avgörande är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck.

Bästa uppfödargrupp med Hp tävlar vidare i finaltävlingarna.

Finaltävlingarna i stora ringen

Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som förutom tävlan om BIG även omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt juniorhandling.

BIR-hundar tävlar inom respektive rasgrupp. Konkurrensbedömning tillämpas. De fem bästa hundarna inom varje rasgrupp placeras och vinnande hund tilldelas BIG-1. BIG-vinnaren från varje rasgrupp tävlar mot varandra om att bli utställningens vackraste hund = Best In Show (BIS).

Prisbeteckningar, band och kokarder

00000001.jpg

Utmärkelserna betecknas med band eller kokarder i dessa färger:

1:a pris rött plastband

2:a pris blått plastband

3:e pris gult plastband

4:e pris grönt plastband

Reserv orange plastband

Hp lila plastband

Certifikat blå/gul kokard + plastband + priskort

Ck rosa/lila plastband + priskort

Championat röd/grön kokard + priskort + plastband

Junior handling gul/lila kokard

CACIB vit kokard + plastband + priskort

R-CACIB orange kokard + plastband + priskort

BIR röd/gul kokard + plastband + priskort

BIM vit/grön kokard + plastband + priskort

BIG-1 röd kokard

BIG-2 blå kokard

BIG-3 gul kokard

BIG-4 grön kokard

BIG-reserv orange kokard

BIS-1 röd/vit kokard

BIS-2 blå/vit kokard

BIS-3 gul/vit kokard

BIS-4 grön/vit kokard

BIS-reserv orange/vit kokard

En del placeringar berättigar även till ytterligare priser, förutom de eventuella kokarder som delas ut direkt i ringen, bla utdelas speciellt Hp vid dessa priser:

 • Cert
 • Championat
 • BIR
 • BIM
 • Hp i avels- och uppfödarklass

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-02-20 17:22 #1 av: AnneN

Jag kan erkänna att jag som mer eller mindre vuxit upp på utställningar hade noll koll på det mesta förutom vad man bör ha med sig, inte hade jag lyckats lära mig alla klassindelningar och ingen koll på när/om jag skulle in i ringen fler gånger.

Men nu efter att ha skrivit denna artikel så har jag betydligt bättre koll på vad det är som gäller Glad

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-04-13 01:07 #2 av: fredrikaa

Bra skrivet!:)

Anmäl
2009-04-13 01:21 #3 av: AnneN

#2 Tack Glad

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-04-13 12:47 #4 av: [jakke94]

bra skrivet!
Jag kan rekomendera ett utställningtält, väldigt bra att ha har vi märkt! :) ger skugga också

Anmäl
2009-04-15 10:41 #5 av: TinaH

Mycket bra artikel.

Skulle denna sida vara av papper av blädderblocks funktion, så skulle sidorna vara trasig vid dettta lagret....

jag går alltid in och kikar på packlistan vid varje utställning.
Men nu efter några stycken, så har jag en färdig väska som står med hans saker i.

Man lär sig med tiden - även en blondin som jag! Skrattande

 Mvh TinaH
~ Sajtvärd på: retriever.ifokus.se ~


 

Anmäl
2009-04-15 13:44 #6 av: AnneN

#5 Ja då har ju artikeln iallafall varit till nytta Glad

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl