Raserna

Chesapeak Bay Retriever

2009-02-21 03:33 #0 av: AnneN

Chesapeaken är en mångsidig men ganska ovanlig ras. Här kan du få veta lite mer om dessa hundar.

Rasens historia och utveckling

Chesapeakens hemland är USA. Chesapeaken var från början en hund som användes av de yrkesjägare som levde och arbetade i trakterna kring Chesapeake Bay i Maryland på USA´s östkust. Det var alltså inte en hund som levde i en kennel eller i familjer utan de hade sin plats på en filt utanför ägarens skjul i träskmarkerna. Det som var typiskt för chesapeaken var att den inte umgicks närmare med varken andra hundar eller andra människor än sin ägare. Hunden hade två huvudsakliga uppgifter, den ena var att apportera de sjöfåglar som jägaren skjutit, den andra uppgiften var att vakta ägarens hem och ägodelar medan denne var iväg för att sälja dagens skörd. Eftersom det på den tiden varken fanns sheriffer eller skogvaktare som kunde hålla koll så att jägarna inte blev utsatta för inbrott och stöld så var vaktandet en lika viktig uppgift som apporteringen. Chesapeaken kom även i fortsättningen att vara den hund som många markägare i området höll sig med. Det var dessa markägare som med sin kunskap och goda ekonomi kunde föra rasen vidare genom ett noggrant planerat avelsarbete.

De hundar som kom att användas i aveln var de som hade de fysiska och mentala egenskaperna som krävdes för rasens ändamål. En beskrivning av rasens mentalitet som gjordes år 1825, 93 år innan rasstandarden godkändes av den amerikanska kennelklubben (AKC), av Dr. O.D Foulks sammanfattar rasens mentala egenskaper som gäller än idag; vänlighet, reservation, hängivenhet, dådkraft, uthållighet, mod och vaktinstinkt. Han skrev: "[...] kind and gentle, a child can handle him, his heart knows no fear; he will stand to the death in defence of his master´s person or property; on the bleakest shore, the coldest night, if a coat or a gun or other property is accidently left , he will faithfully guard it." (Baldwin,1997 s.3)."

En annan sak som var speciellt för chesapeaken som apportör var att man arbetade för att få fram en relativt självständig hund, den förväntades att lösa sina arbetsuppgifter på egen hand med så lite inblandning som möjligt från sin ägare. Därför kom intelligens, initiativförmåga och arbetsvilja att vara högt värderade egenskaper hos rasen. Dessa egenskaper finns än idag kvar i hög grad hos rasen vilket gör att de skiljer sig från de övriga retrieverraserna i både mentalitet och sitt sätt att arbeta.

På grund av att chesapeakens sätt att arbeta skiljer sig från de övriga retrieverrasernas så har den amerikanska chesapeake klubben utformat ett eget jakttest som ger en rättvisare vild av chesapeaken som jakthund i praktiken; Working dog. Det finns tre klasser att tillgå: WD, WDX (Excellent) och WDQ (Qualified).

Variationer

Från början skiljde de exteriöra egenskaperna sig åt. Två olika linjer av hundar identifierades, den ena var grövre med drag av newfoundlandshunden och labrador water dog, med längre rödaktig päls. Den andra typen var något lägre, men mycket kompakt, med kort päls som täcktes av ett lager underull och tassar som påminde om utterns. Färgen påminde om dött gräs. Denna upptäckt resulterade i en indelning i tre olika klasser beroende på typ av pälsstruktur, otter, curlycoated och straight, men också i en serie olika måttförhållanden. Indelningen berodde på vilka raser som hade korsats in. Pälsen beskrevs senare att den var knappa 2 cm, upptill ca 3cm i längd, den var vågig, kompakt och hade rikligt med underull och innehöll en stor mängd naturlig olja som skyddade huden mot väta och ohyra. Pälsen hade även en vattenavstötande förmåga så att hunden efter att ha skakat av sig skulle vara nästan torr igen. Överlinjen beskrevs som antingen rak eller med något högre bakställ.

Dessa variationer i både färg och storlek finns kvar i rasen än idag. De är dock inte lika tunga som en del av deras föregångare var. I rasstandarden tillåts skillnader på upp till 8 cm hos både tik och hane. Att skillnaderna i färg kvarstår gör att det finns 8 olika färger, dessa får även ha både markeringar och skiftningar. Den karakteristiska pälsen har inte förändrats nämnvärt under årens lopp, det finns de hundar som har vågigare päls såväl som de som har slätare. Även variationerna i överlinjen kvarstår och både hundar med rak överlinje och de med högre bakställ är tillåtna.

Rasen registreras

1887 registrerades den första chesapeak bay retrievern i AKC, det var en hane som kallades Sunday. Rasstandarden godkändes 1918 men har under åren omarbetats några gånger och den senaste versionen godkändes 1993. Den senast rasstandarden används över hela världen utom i Kanada där de använder 1963 års standard och i England har de sammanfattat egna riktlinjer för bedömning.

Chesapeake i Sverige

1973 kom den första chesapeaken till Sverige, det var en tik vid namn Chesachobees Echo. Hon parades med en norskägd hane vilket resulterade i att den första kullen av rasen i Sverige föddes 1975. För att bredda avelsbasen har man under årens lopp importerat fler individer från bland annat England och USA.

Rasklubben bildades 1980 och är associerad till SSRK (Svenska spaniel och retriever klubben).

Rasen ökar sakta i landet och det registreras ca 20-30 valpar per år. Chesapeakens bevarande är i hög grad beroende av de hundar som importeras för att få in nya blodslinjer som ser till att rasen inte töms på genetisk variation.

Dualpupose

Chesapeaken är idag en av de få retrieverraserna som inte blivit uppdelad i en utställnings och en jakt variant utan den har behållit sin status som dualpurpose hund.

 

Användningsområden

Raskarakteristik

Chesapeaken är en robust hund med många användningsområden, den imponerar mer med sin kraft än med sin skönhet. Rasen beskrivs ofta som hård, men mer rättvisande vore att tala om envishet, kombinerat med intelligens, snabb uppfattningsförmåga, lojalitet och önskan om att vara till lags. Tillgivenhet till sin familj visar den inte minst genom att vakta hemmet. Eftersom närvaron av en stor, bestämd chesapeake oftast räcker för att hålla ovälkomna besökare på avstånd så behöver man knappast uppmuntra hundens vaktinstinkt. Chesapeakens egenskap att "skratta" kan ibland kanske uppfattas som skrämmande, men "skrattet" är bara ett uttryck för kärlek och undergivenhet. En chesapeake är en intensiv personlighet som kräver en fast hand, hundkännedom och sunt förnuft för att kunna få ut det mesta och bästa av den.

image2853.jpgApporterande fågelhund

Rasen är i första hand en utpräglad jakthund. Den kan användas vid duvjakt, på morkullepasset och vid fasanklapp, men det är framförallt vid sjöfågeljakt som rasen genom sin stora passion för vatten kommer till sin rätt. På jaktprov är rasens goda markeringsförmåga en fördel men även på jaktprov så kommer den bäst till sin rätt vid vattenarbetet.

Eftersökshund

Med sin goda näsa och sitt lugna arbetssätt är rasen mycket lämpad som eftersökshund. Eftersök betyder att hunden förd i lina ska spåra vilt som blivit trafikskadat eller skadeskjutet.

Lydnads- och brukshundsprov

Genom att ta vara på hundens arbetsvillighet och samarbetsvilja kan man nå bra resultat under lydnadsträningen. Det en motiverad chesapeake en gång lärt sig, glömmer den aldrig. När det gäller specialgrenarna inom bruksproven så har chesapeaken bästa naturliga förutsättningarna för spår, sök och apport.

Drag - och klövjehund

Eftersom chesapeaken är en stor och stark ras med päls som tål kyla och väta är den även lämplig som draghund och klövjehund. Här kommer arbetsvilligheten, styrkan och uthålligheten väl till pass. Även hundens balanssinne och smidighet är ovärderliga egenskaper då det gäller att bära tunga klövjeväskor.

Rasstandard

image2923.jpg

Ursprungsland: USA

Användningsområde: Apporterande fågelhund

FCI-Klassifikation: Grupp 8, sektion 1. Med arbetsprov.

Helhetsintryck: Chesapeake bay retriever ska vara en stark, balanserat och kraftfullt byggd hund av medelstorlek, med kropp och ben av medellängd. Storlek och massa får dock inte vara överdrivna, vilket negativt kan inverka på rörlighet och uthållighet. Bakstället ska vara lika högt eller något högre än manken. Den karakteristiska pälsen är ett viktigt särdrag hos rasen.

Viktiga måttförhållanden: Avståndet från manken till marken ska vara något mindre än kroppslängden mätt från bröstbensknappen till sittbensknölen. Bröstdjupet ska nå minst till armbågen. Avståndet mellan manken och armbågen ska vara lika stort som det från armbågen till marken.

Uppförande och karaktär: Rasen ska ha ett livligt och glatt temperament. Den ska vara intelligent och visa prov på sunt förnuft samt vara tillgiven och beskyddande. I arbete ska den vara modig, arbetsvillig och alert. Den ska ha ett gott luktsinne och älska vatten.

HUVUD:
Skallparti:
skallen ska vara bred och rund

Stop: Stopet ska vara måttligt markerat.

Nostryffel: Nostryffeln ska vara medelstor.

Nosparti: Nospartiet ska vara av samma längd som skallen, avsmalnande och sluta i en spets, men inte vara snipigt

Läppar: Läpparna ska vara tunna, inte hängande.

Käkar/tänder: Käkarna ska vara tillräckligt långa och starka för att tillåta apportering av stora sjöfåglar med ett lätt och mjukt grepp. Saxbett föredras men tångbett accepteras.

Ögon: Ögonen ska vara medelstora, mycket klara och vara gulaktiga till bärnstensfärgade. De ska vara placerade brett isär. Uttrycket ska vara intelligent.

Öron: Öronen ska vara små, ansatta högt på skallen. De ska hänga löst och vara medeltjocka.

HALS: halsen ska vara medellång med ett kraftigt muskulöst utseende. Den ska smalna mot skuldrorna.

KROPP: kroppen ska vara medellång. Den får inte vara alltför kompakt eller karpryggad.
 
Rygglinje: Rygglinjen ska vid korset vara lika hög som, eller något högre än manken.
 
Rygg: Ryggen ska vara kort, bred och kraftig.
 
Bröstkorg: Bröstet ska vara kraftigt, djupt och brett. Bröstkorgen ska vara tunnformad och djup.
 
Underlinje: Underlinjen ska vara markerad med väl uppdragen buklinje.
 
Svans: Svansen ska vara medellång och medelgrov vid ansättningen. Den ska bäras rak eller något böjd men får inte vara rullad över ryggen eller böjd åt sidan.
 
EXTREMITETER: 
FRAMSTÄLL:
Det får inte finnas någon tendens till svaghet i framstället. Frambenen ska vara raka sedda framifrån och bakifrån. Benen ska ha god benstomme och vara muskulösa.
 
Skulderblad: Skuldrorna ska vara sluttande och tillåta stor rörlighet. De ska vara mycket kraftfulla utan att vara hindrande för rörelserna.
 
Underarm: Underarmarna ska vara av medellängd och raka.
 
Mellanhand: Mellanhänderna ska vara svagt vinklade och av medellängd. Sporrar på frambenen får tas bort.
 
Tassar: Framtassarna ska vara ganska stora och ha formen av hartassar med väl utvecklad simhud. Tårna ska vara väl välvda och samlade.
 
BAKSTÄLL: Ett bra bakställ måste tillmätas yttersta vikt. Det ska uppvisa lika mycket styrka som framstället. Det får aldrig finnas någon tendens till svaghet hos bakstället. Det ska vara speciellt kraftfullt för att kunna skjuta på vid simning. Bakbenen ska vara parallella sedda såväl framifrån som bakifrån. Benen ska vara av medellängd med god benstomme. De ska vara muskulösa.
 
Knäled: Knälederna ska vara vinklade.
 
Mellanfot: Mellanfoten ska vara medellång.
 
Tassar: Baktassarna ska vara ganska stora och ha formen av hartassar med väl utvecklad simhud. Tårna ska vara väl välvda och samlade. Om sporrar förekommer på bakbenen måste dessa tas bort.
 
RÖRELSER: Rörelserna ska vara mjuka, fria och energisnåla. De ska ge intryck av stor kraft och styrka. Från sidan sett ska rörelserna ha stor räckvidd. Frambensrörelserna får inte vara återhållna och rörelserna bak ska ha bra påskjut, med god böjning i knä- och haslederna.
Framifrån sett ska armbågarna inte vara utåtvridna i rörelse. Bakbensrörelserna får inte visa några tecken på kohasighet. När hastigheten ökar tenderar tassarna att söka sig mot kroppens mittlinje.
 
PÄLS: Pälsen ska vara kort och tät och aldrig överstiga 4 cm längd.
 
Pälsstruktur: Den dubbla pälsen ska bestå av korta, sträva, vågiga täckhår och tät, fin ull som ska innehålla en stor mängd naturlig olja, vilket gör hunden idealisk för de isiga, hårda väderförhållanden som den ofta måste arbeta under. Pälsen på huvudet och benen ska vara mycket kort. Pälsen får ha en tendens till vågighet endast på skuldrorna, halsen, ryggen och länden. Måttliga behäng är tillåtna på baksidan av låren och undersidan av svansen.
Strukturen på pälsen är mycket viktig eftersom rasen används vid jakt under alla olika väderförhållanden, ofta även i snö och is. Oljigheten i den sträva toppälsen och den ulliga underpälsen är mycket viktig för att förhindra att det kalla vattnet når hundens hud. Den hjälper också till för att hunden snabbt ska bli torr. Pälsen ska vara lika vattenbeständig som ändernas fjäderdräkt.
När hunden kommit upp ur vattnat ska pälsen inte hålla kvar något vatten alls. Den ska på sin höjd kännas fuktig.
 
Färg: Färgen ska så nära som möjligt likna den omgivning som hunden skall arbeta i. Alla nyanser av brunt, "sedge" (gulrött/tanfärg) eller "deadgrass" (matt gulbrunt/vetefärg) ska accepteras.
Enfärgade hundar ska föredras. Alla tillåtna färgvarianter ska värderas lika. En vit fläck på bröstet, buken, tårna eller baktill på tassarna (precis ovanför den stora trampdynan) är tillåtet, men ju mindre fläck desto bättre. Enfärgade fläckar ska föredras. Pälsens färg och struktur måste noga övervägas i bedömningen.
 
STORLEK/VIKT: 
Mankhöjd:
Hanhund 58 - 66 cm. Tik 53 - 61 cm
 
Vikt: Hanhund 30 - 36 kg. Tik 25 - 32 kg
 
FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och ska bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
 
DISKVALIFICERANDE FEL:

  • Icke rastypiska individer
  • Över- och underbett
  • Sporrar på bakbenen
  • Lockig päls eller med tendens till lockighet över hela kroppen
  • Fanor på svans eller ben som överstiger 4,5 cm
  • Svart färg
  • Vitt på någon annan del av kroppen än bröstet, buken, tårna eller baksidan av tassarna.

TESTIKLAR: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.


UNGEFÄRLIGA MÅTT:  
Längd på huvudet från nosspets till nackknöl 24 - 25 cm
 
Skallens omkrets vid öronen 51 - 53 cm
 
Nosparti från nosspets till ansättning 25 - 27 cm
 
Längd på öronen 11 - 13 cm
 
Bredd mellan ögonen 6 - 7 cm
 
Halsens omkrets vid skuldrorna 51 - 56 cm
 
Omfång vid länden 61 - 64 cm
 
Längd från nackknöl till svansansättning 86 - 89 cm
 
Omkrets på överarmen vid skuldrorna 25 - 27 cm
 
Omkrets på lårets övre del 48 - 51 cm
 
Skallbredd mellan öronens ansättningar 13 - 15 cm
 
Längd från nackknöl till manke 23 - 24 cm
 
Längd från armbåge till armbåge över skuldrorna 64 - 66 cm

 

image2925.jpgKöpa valp?

Om du är intresserad av att köpa en chesapeake valp så kan du börja med att kika på rasklubbens valphänvisning. Försök att hitta en uppfödare som du trivs med.

Lycka till med ditt valpköp!

 

Källa: http://www.chesapeakesweden.org/

Bilderna kommer från http://www.waterlover.se/

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-02-21 03:41 #1 av: AnneN

Ett stort tack till Kennel Waterlover för att de var så snälla att jag fick låna några bilder till artikeln!

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-02-21 13:05 #2 av: chrissan

Vad trevligt med en artikel om min andra favoritras (förutom Curly alltså). Det är inte ofta man ser något om dessa fina hundar.

Anmäl
2009-02-21 17:02 #3 av: TinaH

jag ska minnsan leta upp en ches och curly, på svenskmästare i malmö, jag har sett alla andra.

hmmmm....

 Mvh TinaH
~ Sajtvärd på: retriever.ifokus.se ~


 

Anmäl
2009-02-21 17:46 #4 av: Cerrolyn

Jag såg Chesapeake Bay på Växjö int. när Kiara blev SUCH Flört Men jag tycker inte att de är så snygga faktiskt... Finns snyggare retrievers...

MVH Cerrolyn
Sajtägare på Tävlingshundar

Medarbetare på: Hoya, Retriever, Vallhundar
Min hemsida: Ceasars Vänner

Anmäl
2009-02-21 18:18 #5 av: AnneN

#3 glöm inte ta med kameran och ANVÄNDA den Skrattande

/Mvh Anne
~Sajtvärd på Blandrashundar ~Medarbetare på Support
Hundägare i Norrbotten? Välkommen till oss på Hundhuset!

Anmäl
2009-02-21 18:30 #6 av: TinaH

# 5

tycker du att jag på någotvis är GLÖMSKFörvånad

 Mvh TinaH
~ Sajtvärd på: retriever.ifokus.se ~


 

Anmäl