2010-10-21 09:05 #0 av: TinaH

Bajs kan ge mättnad och nyttiga bakterier (Hundsport Special 3/07) En kvarleva från urhunden, ett sätt att återställa bakteriefloran i tarmen, eller något hunden gör för att den har tråkigt? Teorierna om orsakerna bakom koprofagi hos hund är många.

Varför äter hundar något - för oss - så äckligt som bajs?
Ja, det är det ingen som riktigt vet. Ämnet tycks inte ha engagerat forskarna och de vetenskapliga studierna är få. Tänkbara orsaker till beteendet har hämtats både ur etologin, näringsfysiologin och veterinärmedicinen, men bevis saknas i de flesta fall.
En vanlig förklaring till koprofagi tar avstamp i urhundens beteende. Enligt denna syn är koprofagi ett naturligt beteende för vargen/hunden. Att äta bajs var ett sätt att dryga ut näringen, kanske främst i tider då tillgången på annan föda var begränsad.
- Hunden, liksom vargen, är till naturen as- och allätare, säger Lars Fält, fil lic i zoologi med inriktning på etologi och välkänd för de flesta i Hundsverige. I vilt tillstånd äter den allt som innehåller näring. Dit hör såväl bytesdjur de själva tagit, kadaver från självdöda djur, olika bär med mera. I avföring kan det finnas näringsämnen kvar. Föregångarna till dagens tamhundar kan ha ätit avföring från människor och andra djur som nödproviant, för att öka chanserna att överleva.
Hos de tama vargarna vid Kolmårdens djurpark står inte överlevnaden på spel. Trots det händer det att de äter sina artfränders avföring, främst vintertid eller när någon av vargarna varit dålig i magen och haft lös avföring.
- Men vi observerar det bara ibland, berättar Tonny Berglund och Tina Jansson, djurvårdare vid rovdjursavdelningen. Koprofagi är inte något vanligt beteende bland vargarna här.

Vill åt fibrerna?
Lars Fält tror att hunger kan vara en orsak till koprofagi hos dagens hundar.
- I vissa fall tror jag hundarna inte blir mätta på den mat de får. Inom en del raser har det gått mode i att hålla hundarna väldigt tunna, hävdar han. En hund eller varg som tar ett bytesdjur äter inte bara köttet utan även hud, hår, senor, benbitar mm som fyller magsäcken. Det ger en större mättnadskänsla än en portion högkoncentrerat torrfoder.
Marie Sallander, agronomie doktor och näringsspecialist vid SLU, säger att det kan vara fibrer hundar vill åt när de mumsar i sig hästspillning och harkulor.
- En hund eller varg som äter ett annat djur kan smälta bara en liten del av det den äter. Skinn och hår är betydligt mer svårsmälta än moderna foder, som har en smältbarhet på mellan 85-95 procent. Det är möjligt att hundar kompenserar det näringstäta men fiberfattiga fodret de får genom att äta fiberrik avföring från till exempel häst eller hare, som innehåller rester av halm och hö.
Hur ogärna vi än vill tänka på det kan det dessutom vara så att hundar tycker om själva smaken av bajs. Avföring kan innehålla osmälta delar av själva hundfodret, bland annat beroende på hur väl malt fodret var från början och vilka ingredienser som ingick.
- Om rester av fett, kolhydrater, proteiner eller dylikt finns kvar i avföringen känner hunden säkerligen doften av dem. Den kan då uppfatta högen som extra föda, säger Marie Sallander. Hundar har ju andra referensramar för vad de vill lukta på och äta än vi. Till exempel slickar de gärna varandra i baken, vilket vi normalt inte gör. Jag tror att de helt enkelt kan tycka bajs är gott!

Behöver "snälla" bakterier?
Hos vissa djurarter som gnagare ingår koprofagi som en naturlig del i matsmältningen. När t ex en kanin tömmer blindtarmen kommer det ut mjukt träck, som kaninen äter upp. Träcket innehåller ämnen, bl a proteiner och vitaminer, som djuret behöver. Andra djur, t ex elefantkalvar och hästföl, lär äta sin mammas lämningar för att få tillgång till viktiga vitaminer, proteiner och bakterier.
Veterinär Christina Bonnier tror att bristen på s k "snälla" bakterier i magen kan vara en förklaring till att hundar hänger sig åt att äta bajs. Sådana bakterier, t ex kolibakterier, förekommer i riklig mängd i avföring och behövs för immunförsvaret.
- Jag skulle tro att de flesta av dagens hundar går med ett konstant underskott av goda bakterier i magen. Moderna hundfoder torkas och bakas vid höga temperaturer, vilket tar död på det mesta i bakterieväg.
Att äta avföring kan därför vara ett sätt för hunden att skaffa sig en mer komplett bakterieflora, menar Christina Bonnier och jämför med hästar som lider av diarré. De kan behandlas med vätska som filtrerats genom hästspillning just för att återställa bakteriefloran i magen. Man kan också dra en parallell till förlossningsvården, där man idag börjar gå ifrån att ge den födande kvinnan lavemang inför förlossningen. Skälet är att det nyfödda barnets immunförsvar stimuleras av att komma i kontakt med mammans avföring.
De flesta hundar utfodras idag med torrfoder, men inte alla blir koprofager. Talar inte detta emot teorin med kolibakterier?
- Hur tarmfloran hos en hund ser ut beror på flera faktorer och kan skilja sig från hund till hund, även om de äter liknande foder, säger Christina Bonnier. Jag kan tänka mig att hundar som är hängivna koprofager har en sämre tarmflora än andra. Men jakten på kolibakterier är säkert inte hela förklaringen till koprofagi. Det finns många abnorma och oförklarliga ätbeteenden hos hundar.

Understimulans möjlig orsak
Det finns också ett antal beteenderelaterade teorier om varför hundar äter sin egen eller andra hundars avföring. En sådan är att hunden gör det för att dölja sina spår inför sin ägare, t ex för att den fått skäll när den gjort ifrån sig på fel ställe, eller för att den är osäker inför andra hundar. Den förklaringen tror inte Lars Fält på.
- Nej, den förutsätter en medvetenhet som hundar inte har. Att äta upp sitt eget bajs för att dölja sin närvaro för andra hundar skulle vara meningslöst - lukten av avföringen finns fortfarande kvar där högen legat. Förklaringar av den här typen underskattar hundens luktsinne.
Lars Fält tycker också att man ska vara försiktig med att tolka koprofagi i termer av relationer när hundar från samma kennel äter varandras avföring. Om t ex en yngre hund äter en äldre flockmedlems bajs kan det snarare handla om att den äldre hunden har sämre ämnesomsättning, vilket gör att det finns fler näringsämnen kvar i avföringen, än om någon form av underkastelse, menar han.
Erik Wilsson, fil dr i etologi och välkänd författare och föredragshållare, tror inte heller på teorin att hunden äter sin egen avföring för att dölja sig. Däremot kan hundar som äter träck vara understimulerade, menar han.
- Hundar som har för lite att göra blir ofta mer intresserad av mat. När tröskelvärdena för vad som går att äta sjunker kan träck bli intressant, säger Erik Wilsson. Det gäller t ex för unga hundar, som kan ha mer energi än vad ägaren förmår hantera.

Lär av varandra
Enligt andra teorier är bajsätande en form av konfliktbeteende, något hunden gör t ex för att avreagera sig i en stressad situation eller för att den är frustrerad. Koprofagi har också förklarats som en väg för hunden att få uppmärksamhet från sin ägare, om än negativ, och som något hundar gör för att de lär av varandra, dvs beteendet "smittar" från en hund till en annan.
Det senare trodde flera av uppfödarna Hundsport Special intervjuat var skälet till att deras hundar åt bajs. En av uppfödarna berättade att en av hennes hundar var mer intresserad av bajsätandet än kennelns övriga hundarna. När den hunden försvann upphörde beteendet hos de andra.
Lars Fält tror att det kan finnas en del sanning i detta. Hundar kan visserligen inte härma som vi människor kan, men de kan bli nyfikna på vad andra hundar gör och göra likadant. Om en hund äter bajs, kommer gärna andra hundar dit för att se vad som är så intressant. Detta kan ligga till grund för att valpar gärna prövar att äta bajs. De ser sin mamma äta valparnas egen avföring och tar efter.

Yngre hundar mer nyfikna
Att yngre hundar är mer benägna att äta bajs än äldre hundar kan också bero på att unga hundar är mer nyfikna - och oerfarna - än vuxna hundar. De prövar sig fram till de lärt sig vad som går att äta. Att stoppa i sig några bajskorvar är ett steg mot att bli vuxen.
Flera av uppfödarna berättade att de inte hade haft några problem med bajsätande när hundarna i kenneln var få, men att antalet koprofager ökade ju större hundflocken blev. Lars Fält tror att konkurrensen hundarna emellan kan göra att de börjar äta bajs. Han förnekar att hundar skulle bli mer ?ursprungliga? när de lever ihop i större flock, vilket flera av uppfödarna Hundsport Special intervjuade trodde.
Däremot, påpekar han, kan uppfödarens rutiner förändras när hundarna blir fler. Tiden för varje enskild hund minskar, hur och när hundarna matas kan ändras, möjligheten att plocka upp efter hundarna i trädgården minskar mm. Dessa faktorer kan påverka hundarnas benägenhet att äta avföring.

Kan bero på sjukdom
Koprofagi kan också ha medicinska orsaker, t ex underfunktion av bukspottkörteln (pancreasinsufficiens). Sjukdomen gör att hunden inte kan bryta ner maten ordentligt och mycket av näringen, bl a fett, kommer ut osmält. Detta kan locka till bajsätande. Hundar med pancreasinsufficiens har vanligen god aptit men magrar ändå. De har ofta kronisk diarré, ljus avföring och glanslös päls. Har man en koprofag hund med något av dessa symptom bör man uppsöka veterinär. Pancreasinsufficiens kan bero ärftliga faktorer och förekommer hos bl a schäfer och collie.
Även andra matsmältningsproblem, t ex tarminfektioner, kan orsaka koprofagi. Dessa hundar har vanligen ytterligare och allvarligare symptom vid sidan av bajsätning, t ex avmagring och kräkningar. I princip kan alla sjukdomar eller medicinska behandlingar som ger ökad aptit orsaka koprofagi.
Ett annat skäl till att hunden äter avföring kan vara parasiter. Hunden får inte i sig tillräckligt med näring och att äta bajs kan vara ett försök att kompensera bristen.
Om en hund alltid äter just en viss annan hunds avföring kan det finnas anledning att låta veterinären undersöka om den hunden lider av någon matsmältningssjukdom.

Risk för smitta
I de flesta fall är koprofagi ofarligt för hunden. Dock finns några risker värda att uppmärksamma. Via hundbajs kan parvovirus och smittsam leverinflammation, HCC, föras vidare. För HCC är risken att en vaccinerad hund blir smittad i princip obefintlig, men parvovirus kan enligt Christina Bonnier i olyckliga fall smitta även vaccinerade hundar.
Hundbajs kan också vara en smittkälla för spolmask och bandmask, eftersom maskens ägg kommer ut med avföringen. Att en valp växer dåligt kan vara ett tecken på mask. Avföring från katt kan sprida sjukdomen toxoplasmos, som kan drabba både hund och människa. Toxoplasmos är farligt speciellt för gravida kvinnor.
Spol- och hakmask är mycket vanliga parasiter hos räv, som kan överföras till hund via avföringen. Även rävens dvärgbandmask smittar via rävens avföring. Hittills har vi lyckligtvis varit förskonade ifrån denna för människor mycket farliga parasit. Har man en hund som äter mycket hund- eller viltbajs bör man avmaska den regelbundet, råder veterinär Christina Bonnier.
Hästspillning och harkulor är däremot i allmänhet ofarliga.

Kan gå att träna bort
Vad kan man då göra för att förhindra att hunden äter bajs, förutom att hålla rent i hundgården?
Lars Fält rekommenderar att man vid riktigt svåra fall kan lära hunden att "skvallra" när den hittar bajs. Börjar den lukta på en hög kommenderar man t ex "sitt" och ger hunden en godbit. Hunden lär sig då med tiden att associera lukten av bajs med ett annat beteende, dvs att sitta och få godis, och låter förhoppningvis bli att ägna sig åt koprofagi.
Ett fjärrstyrt sprayhalsband liknande de s k antiskällhalsbanden kan vara ett annat sätt att bli av med problemet. När hunden närmar sig en hög med avföring ger man hunden en "dusch" med en ofarlig vätska. Den metoden har i en studie visat sig ha god effekt.
Munkorg kan i vissa fall vara en utväg om inget annat hjälper.
Utöver dessa tips finns en rad med mer eller mindre beprövade metoder. En vanligt sådan är att tillsätta ananas eller papaya i maten. I dessa frukter finns ett enzym som förbättrar matsmältningen, så att det som kommer ut därbak blir mindre rikt på näring. Andra hundägare rekommenderar att göra avföringen osmaklig genom att tillsätta banan i maten eller genom att preparera själva högen med t ex tabasco.
Ibland kan det hjälpa att byta till ett foder med högre smältbarhet eller att ändra fodringsrutiner, t ex genom att ge mat oftare men i mindre portioner.

Många faktorer
Viktig att tänka på är att koprofagi i de allra flesta fall inte är farligt, betonar Christina Bonnier. Så länge hundens allmäntillstånd är gott, dvs den är pigg och harmonisk, den äter och bajsar normalt, håller vikten och har fin päls finns i allmänhet ingen anledning att oroa sig om den då och då smaskar i sig en och annan korv, hög, boll eller plutt.

Text: Eliza Kajanus

Källor och lästips i urval:

Lindsay, Steven R. (2001): Handbook of Applied Dog Behaviour and Training, volume 2, Blackwell Publishing, Iowa
Malm, Kerstin; Myrenius, Lena (2006): Koprofagi hos hund, Doggy-Rapport 2/2006
Hofmeister, Erik; Cumming, Melinda; Dhein, Cheryl (2001): Coprophagia in the Canine
(http://home.gci.net/~divs/behavior/coprophagia.html)